Linksmi Velykiniai sveikinimai

Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!

Zuikis miega su Zuikiene, bet sapnuoja jis Lokienę. Muistos zuikis, šokinėja jaučia kiaušiai ridinėja. Čiupt už klyno, o brolyti abu kiaušiai nudažyti! Su Velykomis.

Kiškis bėga per laukus, kiaušiais daužo grumstelius… Neduok dieve jie suduž – tai Velykos liūdnos bus!

Kai girtas viščiukas margutį ridena, o boba ateina su šnapso bonka ir baltas arklys palei langą vaidenas, žinok kad Velykos jau lanko Tave!

Vaisių stalas ir bonkutė, skanus tortas ir silkutė, galvos skausmas, skrandžio ydos…. tai vadinasi Velykos.

Ateis Velykų rytas ir pievos sužaliuos, išbėgs iš miško briedis, kiaušiniais pamojuos. Su šv. Velykom.

Kas čia daros? Kas čia daros? Visi šaukia – kiaušų balius. Rieda kiaušius su kiaušiukais Ir juos vejasi viščiukas. Su šventėm!

Tvarte žiurkės ruošia puotą, girtas zuikis graužia šluotą. Vištos laksto visos plikos, visiems gera, nes Velykos!!!

Vištos kudakuoja, laksto po laukus, O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius. Imame teptuką, dažom margučius, Su Šventom Velykom sveikiname Jus!

Jei su savim turi bonkutę, nepamiršk pasikviesti Velykų bobutę. Ir jei išgėręs ką negero veiki, atsargiai, kad kiaušiniai tik liktų sveiki! Linksmų šv. Velykų!

Velykų bobutei sutrūko terbutė, Pabiro ant žemės bobutės margučiai, Nuo šiol ji vedžiojas dieduką kartu, Kad būt po ranka jai kiaušiniai bent du.

Ėjo senis į namus, nešė savo kiaušinius. Tik staiga jisai paslydo, ir kiaušiniai jo iškrito! Kaip bobutei pasakyt, kad nebus jai ką dažyt? Su Šv. Velykom!

Jau margučiai nudažyti, reikia skubiai juos daužyti! Gal atsukim buteliuką ir išgerkim po stikliuką, pabučiuokime visus ir Velykos linksmos bus!

Eina kiškis takučiu su Velykų margučiu! Ne ilgai kiškutis ėjo, jam į galvą vilkas dėjo ir užstatė jam mažutį, gražų ant akies margutį.. Su Šv. Velykom!

Vištos kudakuoja, laksto po laukus,
O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
Imame teptuką, dažom margučius,
Su Šventom Velykom sveikiname Jus!

Kas čia daros? Kas čia daros?
Visi šaukia – kiaušų balius.
Rieda kiaušius su kiaušiukais
Ir juos vejasi viščiukas.
Su šventėm!

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną,
Tik nemuški jam į klyną,
Jo kiaušiniai ne margi,
Rimtam darbui jie skirti.

Girtutis zuikutis ridena baranką.
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną,
Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną.
Su Šv. Velykom!

Sveikas sulaukęs šv. Velykų – tikro pavasario pradžios! Neperšaldykite Velykinių simbolių – tikrų vyrų pasididžiavimo džiaugsmo!!!

Junkis prie Velykinių diskusijų specialiai tam sukurtame Facebook puslapyje!

Komentarai

 1. *[vika]* sako:

  nerealus tas su briedis……;D

 2. Mimiuka sako:

  nerealūs. ; D

 3. mantas sako:

  prikolu prikokas su tuo gaidziuku

 4. dainius sako:

  tas tai geras su miegančiu kiškiu

 5. laurrrrrrrrrrraaaaaaaaaa sako:

  RADAU TRIS GERUS

 6. geras sako:

  geras musk kiausiny musk kaimyna !!!!!!!!!!! o istikro tai geri kad ir seni