Gimtadienio linkėjimai

Linkiu, kad laimės būtų pilnos kelnės,
Kad šnapsą gertum kibirais,
Kad kelio nepastotų velnias
Ir jotum tik baltais arkliais!

Šią dieną Tau linkiu:
Ispaniškos kaitros,
Čigoniško linksmumo,
Amerikietiškos sąskaitos banke,
Indiškos karštos meilės
Ir paprastos, Lietuviškos laimės!
Su gimimo diena!

Kad žmonelė nerūgotų,
Pranas skolą atiduotų,
Kad išloštum milijoną,
Kad išstiptų tarakonai,
Kad makaulė neskaudėtų,
Kad degtinė nesmirdėtų,
Ir kumelė nepadvėstų…