Anekdotai apie sesiją ir egzaminus

Exams

Atėjo nelaukta sesija. Bajeriukai.lt komanda, norėdama nors akimirkai sugrąžinti šypseną į studentų veidus, paruošė rinkinuką anekdotų apie juos:

Dievas su angelais apžiūrinėja studentų bendrabutį per sesiją. Žvilgt pro vieną langą – sėdi tokie, knygom apsikasę, konspektus skaito. Angelai sako:
– Šitie tai tikrai išlaikys egzaminą.
Dievas prieštarauja:
– Ne, neišlaikys.
Pažiūri pro kitą langą – situacija ta pati. Studentai net pajuodę nuo mokymosi.
– Na, šite tai jau turėtų išlaikyti, – sako angelai.
– Ne, ir jie neišlaikys, – sako Dievas.
Angelai stebisi. Pasižiūri pro trečią langą – ogi ten chebra geria, ulioja, su mergom duodasi.
– Šitie tai jau neišlaikys, – sako ir angelai.
– Išlaikys, – prieštarauja Dievas.
– Kaip tai? Kodėl? – nesupranta angelai.
– Jie manim pasitiki.

Tėvas rašo sūnui e-mailą:
– Kaip sekėsi laikyti egzaminus? Skubiai parašyk.
Sūnus atsako:
– Egzaminus išlaikiau fantastiškai puikiai! Profesoriai sužavėti! Prašė rudenį dar sykį pakartoti…

Ateina studentas egzamino laikyti ir be kalbų deda ant stalo butelį konjako.
– Patenkinamai, – pasako dėstytojas.
Studentas prie pat deda saldainių dėžę:
– Gerai.
Ant saldainių dėžės dedamas labai brangus, inkrustuotas tušinukas. Dėstytojas:
– Puiku, – ir rašo pažymį.
– Taip, dabar reikia fiziką išlaikyti, – sako studentas dėdamas viską į krepšį.

Profesorius filologijos studentui, niekaip nesugebančiam gauti įskaitos:
– Na, tiek jau to, prieš savo valią aš jums pasirašysiu įskaitą, jeigu pasakysite, kokius du žodžius dažniausiai vartoja studentai.
– Aš nežinau.
– Visiškai teisingai! Duokit savo knygelę!

Kalbasi studento tėvas su dėstytoju:
– Man atrodo, kad mano sūnus neišlaikys Jūsų egzamino, – sako studento
tėvas.
Dėstytojas:
– Ot kertam iš 1000 Lt, kad jis išlaikys.

Vyksta fizikos egzaminas. Profesorius klausia studento:
– Tu važiuoji autobusu ir tau karšta, ką darysi?
Studentas:
– Atidarysiu langą!
Profesorius:
– Tuomet apskaičiuok, koks bus vėjo greitis pro langą.
Studentas neišlaiko egzamino. Įeina studentė, profesorius vėl klausia:
– Tu važiuoji autobusu ir tau karšta, ką darysi?
Studentė:
– Nusivilksiu švarkelį!
– O jei tau labai karšta?..
– Nusivilksiu bliuzelę!
– O jei tu nebegali kentėt, tau be galo karšta?..
– Nusivilksiu visai, bet lango tai tikrai neatidarysiu!

Egzaminas universitete. Praėjusio semestro tema – „Garsas ir šviesa“. Užeina pirmas studentas. Profesorius klausia:
– Kas greitesnis – garsas ar šviesa?
Studentas:
– šviesa.
– Puiku, o kodėl?
– Kai įjungiu radiją, iš pradžių pasirodo švieselė, o vėliau – garsas!
– Lauk!
Į auditoriją įeina antras studentas. Profesorius užduoda tą patį klausimą. Atsakymas:
– Garsas.
– Taip, labai gerai. Pagrįskite!
– Kai įjungiu televizorių, iš pradžių pasigirsta garsas, o paskui vaizdas.
– Lauk!
Profesorius susimąstė: „Arba studentai visai kvaili, arba aš užduodu labai sunkius klausimus…“ Pasirodo trečias studentas. Profesorius klausia:
– Jūs stovite ant kalno. Ant priešino kalno stovi patranka. Iš jos šauna. Ką pirmiausiai užfiksuojate – liepsną iš vamzdžio ar sprogimo garsą?
– Žinoma, liepsną iš vamzdžio!
Profesorius su palengvėjimu klausia:
– Ir kaip tą paaiškintumėte?
Studentas:
– Taigi akys labiau išsikišusios į priekį nei ausys!..

Egzaminas medicinos universitete.
Dėstytojas:
– Kokias funkcijas atlieka raumuo Musculus Greamaster?
Studentas:
– Tai raumuo, kuris pakelia sėklides.
Profesorius:
– Teisingai. O kokias funkcijas jis dar atlieka?
Studentas:
– Tiksliai nežinau, bet jeigu jį prispaustume su durimis, tai tas raumuo išsprogdina akis, atveria burną ir priverčia balso stygas nežmoniškai klykti…

Istorijos egzaminas:
– Jums užduoti vieną sunkų klausimą ar du lengvus?
– Geriau vieną sunkų.
– Kur atsirado pirmasis žmogus?
– Balbieriškyje.
– Kodėl ? !
– O čia jau antras klausimas…