Anekdotai apie abiturientų egzaminus

Keli anekdotai apie abiturientų egzaminus:

Trys abiturientai laiko stojamąjį istorijos egzaminą. Vienas jų bando įstoti už pinigus, kitas – už didelius pinigus, o kitas – savo jėgomis.
Klausimas pirmajam:
– Ant kurios šalies pirmą kartą buvo numesta atominė bomba?
– Ant Japonijos.
– Dešimt.
Klausimas antrajam:
– Kuriais metais?
– 1945-aisiais.
– Dešimt.
Klausimas trečiajam:
– Ant kokio miesto?
– Ant Chirosimos.
– Kiek žuvo?
– 294 tūkstančiai.
– Išvardykite žuvusiųjų vardus ir pavardes.

Abiturientas laiko istorijos egzaminą. Kaip visada nieko nemoka.
– Na, bent apie Antrojo pasaulinio karo pradžią ką nors papasakokite.
– Naktis, dūmai ir tankai, tankai, tankai…

Stojamieji. Profesorius, kuris egzaminuoja, klausia abiturientų:
– Užduodu paskutinį klausimą. Kodėl jūs nusprendėte stoti būtent į mūsų universitetą?
– Tėti, geriau neuždavinėk kvailų klausimų.

Vaizdelis susimąstymui: