Skelbimas šoferiams: tęsinys

Pratęsiant šoferių ir auto tarnautojų temą:
spiritas

Reikalinga, kiek galint, susilaikyti. Jei jau taip norima gerti degtinę ar spiritą — tai kodėl gi vietoj to nepaimti alaus? Tiesa, nors ir toks šoferio elgimasis yra nepateisinamas. Na, bet ką padarysi. Prieiti prie to, kad šoferių ir auto tarnautojų profesija visai nevartotų vaiginamųjų geralų, yra negalimą. To niekad nebus. Juk žmonės ne angelai. Iš jų reikalauti daug ko ideališko negalima.
Jei pietų metu išgersi bonką alaus — tai jau nieko tokio blogo, o jei išgersi bonką degtinės — dalykas jau kitas. Gal girtas ir nebūsi, bet kiekvienas pasakysi, kad gėrei ir tiek. Ir jei, pavyzdžiui, tokiam šoferiui atsitinka koks incidentas — tuojaus visi pasakys, kad jis yra girtas ir tiek. Policija sustatys protokolą, atims knygutę ir baigtas kriukis.