Skelbimas Lietuvos šoferiams ir auto tarnautojams

skelbimas-lietuvos-soferiamsŠtai kokie skelbimai buvo dedami senovinėje lietuviškoje spaudoje

 

Lietuvos šoferiai ir auto tarnautojai! Visiems yra žinoma sunki ir atsakominga Jūsų tarnyba. Nuo Jūsų priklauso daug kieno gyvybė. Tad eidami pareigas būkite blaivūs, nevartokite degtinės, kuri pražudo ne tik Jus pačius, bet ir Jūsų šeimą. Degtinė Jus gali nuvesti bedugnėn. Jūs būsite visuomet sveiki, blaivūs ir turėsite tą patį malonumą vartodami pilzeno, lietuvišką porterį, Double ir kit. alų. Gerdami alų Jūs nepasuksite vairo grioviu, bet važiuosite tiesiu keliu. Taigi gerkite alų, o ne degtinę ir Jums bus užtikrinta gyvybė ir ateitis.

Lietuvos auto. 1932, Nr. 1

Komentarai

  1. […] šoferių ir auto tarnautojų temą: Reikalinga, kiek galint, susilaikyti. Jei jau taip norima gerti degtinę ar spiritą — tai […]