Gegužės 5: Vandentvarkos darbuotojų diena – anekdotai apie santechnikus

Gegužės 5 – vandentvarkos darbuotojų diena. Bajeriukai.lt šia proga sveikina visus santechnikus. Juokai iš jų kasdienybės ir švenčių!

Studentas iš universiteto atlieka praktiką vandentiekio avarinėje tarnyboje. Jam vadovu paskyrė tokį seną santechniką. Vieną dieną gauna iškvietimą į avariją – trūkęs kanalizacijos vamzdis. Atvažiuoja jie abu, o ten baisinga bala prie namo… O smarvė tai net vemt verčia. **dai paviršiuje plaukioja ir maurai visokie. Santechnikas nusimovė batus, tik pokšt į tą kūdrą ir nunėrė gilyn. Po 5 min išlenda ir sako studentui:
– Aha, viskas aišku. Paduok reples ir 19 raktą.
Studentas padavė, santechnikas vėl nunėrė atgal. Po kiek laiko išneria.
– Tuoj baigsiu. Paduok dar 30 rakta. – ir vėl nunėrė gilyn.
Po poros minučių išlipa į krantą, visas šlapias, **dais apsikarstęs, lūpos mėlynos nuo šalčio, ir sako studentui:
– Tai va, studentas, mokykis, o tai VISA GYVENIMĄ RAKTUS PADAVINĖSI!

Rugsėjo pirmoji. Maža mergaitė, su nauja uniforma, visa tokia švari, tiesiog šviečianti, balta, skuba į pirmą klasę. Rankose gėlės, visa tokia laiminga. Netoliese iš praviro kanalizacijos liuko iškiša galvą kažkoks santechnikas, purvinas visas ir dvokiantis. Pašaukia mergaitę:
-Ei, mergaite, prieik!
Mergaitė patikliai prieina prie santechniko, o tas griebia ją savo ***inom rankom, nusišluosto jas į mergaitės suknelę, plaukus ir patenkintas nusišypso.
-Jūs ką… Taip negalima…. – Apsiverkia mergaitė.
-O kakoti, tu mergaite, juk mėgsti?

Vyksta akcija: surink 5 dangtelius nuo kanalizacijos šulinių ir nemokamai gauk į galva nuo miesto santechnikų!

Blaivus santechnikas – pasakų personažas!