Balandžio 12: Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena – anekdotai apie lakūnus

Balandžio 12 – Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena. Keli linksmi lakūnų nutikimai:

Po lėktuvo katastrofos randama juodoji dėžė ir klausomasi pilotų pokalbio. Paskutiniai piloto žodžiai:
-Žiūrėkit kaip moku!

Leidžiasi lėktuvas.skrydžių valdymo centras klausia piloto: 
– kas leidžiasi? 
Pilotas nusprendžia pajuokauti ir sako: 
– spėk kas? 
Centras užgesina visas nusileidimo tako šviesas ir sako: 
– spėk kur! 

1945 metai, Vokietijoje. Amerikiečių lakūno dienoraštis:
Gegužės 9. Šventėm Pergalę. Gėrėm su rusų lakūnais. Geriau aš jau būčiau numiręs.
Gegužės 10. Su rusų lakūnais atsipagiriojom. Geriau aš būčiau numiręs dar vakar…

-ŽEME,… ŽEME, ČIA PIRMAS! BAIGĖSI DEGALAI, AUKŠTIS 1KM. KĄ DARYTI?!!!!
-Pirmas,…pirmas,… čia žemė!
Kartokit paskui mane:
„Tėve mūsų, kuris esi danguje…“

Skrenda du amerikiečių karo lakūnai virš Irako. Staiga vienas klausia:
– Džonai, kaip manai, kiek gali kainuoti raketa „Žemė-Oras“?
– Na, daug… Gal kokį milijoną dolerių…
– Taigi, Džonai, į mus skrenda milijonas dolerių…

Naikintuvo pilotas išeina į pensiją. Žmona kad ims zyzti:
– Tu dvidešimt metų žadėjai mane paskraidinti naikintuvu… Tu žadėjai!!!
Vyrukui juodai nusibodo, jis prieina prie eskadrilės vado ir sako:
– Vade, tokia va velniava… Užkniso juodai… Paskraidink ją mat…
Vadas atsako
– Tau, kaip kovų draugui žibalo dviem-trim valandom ir laisvas koridorius. Skraidink!!!
Sulipa į lėktuvą lakūnas su žmona ir dvi valandas išdarinėja VISĄ aukštąjį pilotažą, eidamas į nusileidimą paprašo prie tako atvaryti greitąją pagalbą. Iškrauna žmoną iš kabinos, ta visa apsivėmus, suvaryta, žodžiu kaip pakulos su š… sumaišytos… Lakūnas virš jos pasilenkia ir švelniu švelniu balsu ištaria:
– Nu ką, pasimylim ar į teatrą nueinam?

Skrenda lėktuvas. Staiga sugenda abu varikliai, lėktuvas tuoj nukris, išsigelbėjimo nėra. Pilotas sako stiuardesei:
– Visi mes mirsim, gal nueikit kaip nors ramiai praneškit šią žinią keleiviams, kad pasimelstų, tik per daug nejaudinkit.
Išeina stiuardesė iš kabinos, pažiūri į keleivius, nusišypso ir sako:
– Kū-kū lavonėliai!..

Skrenda didžiulis Airbus’as reisu Niujorkas-Maskva. Vos jam įskridus į Rusijos teritoriją prisigretina du MIG’ai, kuriuos pilotuoja rusai pilotai. Įsijungia ryšį su laineriu ir pradeda tyčiotis iš jo piloto:
– Ė, koks iš tavęs pilotas – skrendi su savo kompiuterių prikimštu lėktuvu, pas tave ten lemputės mirksi, autopilotas įjungtas, net jau skraidyti tikriausiai nebemoki!
Tas kenčia minutę, dvi, penkias, galiausiai nebeištveria ir sako tiems:
– Blogas aš pilotas, a ne? Stebėkit!
Išjungė automatikas visas ir kad pradės visaip vartytis, daryti visokius suktukus, piruetus ore. Vartosi geras penkias minutes, padaro dar porą „kobrų“, „mirties kilpų“ ir staiga prisimena:
-Velnias, taigi keleiviai!
Atsisuka į antrąjį pilotą – tas dreba į šturvalą įsikibęs, tada išsigandęs liepia stiuardesei nueiti į saloną ir pažiūrėti, kas ten darosi.
Pradaro stiuardesė duris – mato visur prišliaukinta, keleiviai išsibarstę bet kaip po saloną, visur pilna daiktų, žmonės rėkia, panikuoja, žodžiu, balaganas. Ji nubėga iki pat salono galo, kur yra tualetai ir mato: prasiveria tualeto durys, išlenda žmogelis – visas šlapias, plaukai sulipę, apdaužytas ir sako:
-Jopštvojrogės, visko gyvenime buvo, nu bet kad sau už apykaklės prisiš*kti!