Anekdotai apie valstybės tarnautojus

– Kodėl valstybės tarnautojas ryte atidaro langą?
– Juk turi kažką padaryti iki pietų.

Kuo skiriasi bedarbiai nuo valstybės tarnautojų?
Bedarbiai yra anksčiau dirbę.

Kabinete trise, vienas dirba, kas?
Du valstybes tarnautojai ir ventiliatorius.

Kurią savaitės dieną valstybės tarnautojas turi daugiausia darbo?
Pirmadienį, nes reikia iš karto nuplėšti tris kalendoriaus lapus.

Geriausias vyras – valstybės tarnautojas: jis niekada negrįžta pavargęs, o visus laikraščius būna perskaitęs dar ryte.

– Kam valstybės tarnautojui reikalingi akiniai?
– Tam, kad užsnūdęs nesusižeistų akies į rašiklį.

Trys berniukai susiginčijo, kieno tėtis yra greičiausias. Pirmas sako:
– Mano tėtis yra lenktynininkas, jis tikrai yra pats greičiausias!
Antrasis sako:
– Tikrai ne! Manasis yra karinių oro pajėgų lakūnas, jis yra daug greitesnis!
Trečiasis:
– Ne, mano tėvelis dar greitesnis!
Pirmieji du:
– Ir kaip jam tai pavyksta?
– Jis yra valstybės tarnautojas!
Pasigirsta juokas.
– Ne, iš tiesu! Jis yra toks greitas, kad nors penktadieniais dirba iki keturių, namie būna jau trečią valandą.

Interesantas:
– Pas jus čia daug musių.
Valstybės tarnautojas:
– Taip, o jei tiksliau – 73.

Valstybės tarnautojas rado savo kabinete stebuklingą lempą. Patrina ją ir staiga išlindęs džinas taria:
– Sugalvok tris norus.
– Norėčiau šalto alaus – tuoj pat, – net nesusimastęs ištaria tarnautojas.
Alus staiga atsiranda. Kuo greičiau valstybės tarnautojas sako kitą norą:
– Norėčiau atsidurti negyvenamoje saloje su gražiausia pasaulio moterimi.
Noras išsipildo.
– Va tai bent!, – džiaugiasi vyrukas ir užduoda paskutinį norą. Norėčiau niekada daugiau nebedirbti.
Ir… sugrįžta į savo kabinetą.