Anekdotai apie kiaušinius

Artėja Šv. Velykos. Vienas pagrindinių Velykų akcentų – kiaušiniai. Pasijuokime iš kiaušinių – velykinių, paukščių, ne paukščių :)

Biologijos pamoka. Kviečiamas atsakinėti Petriukas.
– Kokio paukščio čia kiaušiniai?
– Nežinau.
– O čia?
– Taip pat nežinau.
– O čia?
– Neįsivaizduoju!
– Na ką, nieko nemoki, sėsk, du. Kokia pavardė?
Išsitraukia Petriukas ir sako:
– Atpažink iš kiaušinių!

Čiukčia klausia čiukčios:
– Ką darai, kad tavo plaukai taip blizga?
– Kiaušiniais trinu.
– Na ir akrobatas tu..

Ateina višta pas gaidį ir sako:
– Tu vyras, taip?
– Tai aišku,- iš kart pasipučia gaidys.
– Bet kiaušai tai pas mane,- atsako višta.

– Mamyte, mamyte, kiaušinis neskanus.
– Tylėk, ir valgyk kas duodama.
Po kiek laiko:
– O snapelį irgi valgyti?

Susitinka du pokerio mėgėjai. Vienas rankas laiko taip, lyg kažką neštų.
– Kur blaškaisi, – klausia antrasis.
– Lošiau.
– Na, ir kaip?
– Pralošiau.
– Daug?
– Tris šimtus tūkstančių.
– Oho, už tokius juokus man žmona kiaušus nurautų.
– O ką tu galvoji aš rankose nešu??

Komentarai

  1. […] proga « Anekdotai apie krizę #2 Anekdotai apie kiaušinius […]