Top 10 anekdotų apie finansinę krizę

5-6 valanda ryto, 2010 metų ruduo… Susitinka du kiemsargiai. Vienas ilgai žiūri į kitą ir sako:
– Jūsų toks pažįstamas veidas …
Antrasis:
– … o jūs kokiam banke dirbot?

Kalbasi du bankininkai:
– Kaip tu per ta krize miegi?
– Kaip kūdikis
– Kaip čia taip?
– Visa naktį verkiu, o paryčiais apsisisioju.

Kalbasi du verslininkai, vienas:
– Klausyk, ko toks nusiminęs, atrodai, kaip žemės nusipirkęs…
Ekonominė krizė. Šneka du firmų direktoriai:
– Ar tu moki alga savo darbuotojams?
– Ne..
– Ir aš nemoku.. Bet jie į darbą vistiek eina?
– Na jo eina..
– Klausyk tai gal įėjimą mokamą padarom?
Kai susitinka po keliu savaičių klausia:
– Na kaip?
– Eina vis tiek. Tik labai gudrūs tapo – taupo: ateina pirmadienį, o išeina penktadienį.

Direktorius sako pavaldiniams:
– Ko jūs čia apie tą krizę vis malat ir malat, prie Seimo riaušinat? Kas jums nepatinka? Juk gaunat 75% didesnį atlyginimą!
– Direktoriau, o su kuriais metais lyginat?
– Su ateinančiais!!!

Nugirstas pokalbis:
– O tu jauti krizę savo kailiu?
– Jo… krizenu kiekvieną dieną!!!

Į namo duris pasibeldžia gerai apsirengęs jaunas prekybos agentas su dulkių siurbliu ir šeimininkui atidarius duris sako:
– Jeigu galėtumėte man skirti kelias minutes savo laiko, norėčiau jums pademonstruoti patį naujausią galingą dulkių siurblį.
– Ne, ačiū. Aš neturiu pinigų, aš esu prasiskolinęs“, – atsako šeimininkas ir bando uždaryti duris.
Prekybos agentas mikliai įkiša tarpdurin koją ir įsiveržia į vidų:
– Neskubėkite, bent jau kol nepamatėte mano demonstracijos. – Ir su šiais žodžiais jis išpila ant holo kilimo kibirėlį arklių mėšlo:
– Jeigu šis dulkių siurblys neišvalys viso šito arklių mėšlo nuo jūsų kilimo, aš asmeniškai suvalgysiu tai, kas bus likę – pareiškia agentas.
– Tuomet tikiuosi kad turit gerą apetitą – atsako šeimininkas – nes šiandien man atjungė elektrą. Kurios žodžio „prasiskolinęs“ dalies nesupratote?

Susitinka Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos premjerai. Vokietijos :
– Pas mus žmonės gauna algos 2000 eurų, 200 sumoka mokesčiams, kaip jie su 1800 pragyvena, nelabai suprantu.
Lenkijos:
– Pas mus žmonės gauna algos 500 eurų, 200 sumoka mokesčiams, kaip jie su 300 pragyvena, nelabai suprantu.
Lietuvos:
– Pas mus žmonės algos gauna 200 eurų, 300 sumoka mokesčiams, iš kur jie gauna tą 100 mokesčiams sumokėt, niekaip neįsivaizduoju.

Lietuvos miesto meras atvyko į svečius pas JAV miesto merą – semtis patirties. Merijoje jau laukia nukrautas stalas. Lietuvis klausia:
– Mere, čia mūsų žmonės domisi – už kokius pinigus visos tos vaišės?
Amerikietis sako:
– Einam prie lango. Štai, matot tiltą?
– Matau.
– Jo pradinis statybos biudžetas buvo 100 milijonų dolerių. Paskelbėm konkursą, atsirado įmonė, kurį pastatė už 80 milijonų. Tai va, už likutį ir švenčiam.
Po kiek laiko JAV miesto meras atvyksta į Lietuvos miestą. Savivaldybėje jo laukia nukrautas stalas. Meras klausia kolegos:
– Ir mūsų žmonės domisi, už kokius pinigus keliate vaišes?
Lietuvis atsako:
– Einam prie lango. Štai, matot tiltą?
– Ne.
– Tai va…

Pastatė tiltą. Vaikai turėklus terlioja, kažkas žibintus daužo. Nuspręndė nusamdyti sargą. Priėmė. Bet nėra kam sargavimo grafiko sudarinėti, sargo spec. apranga rūpintis, prižiūrėti, kad sargas negirtuokliautų. Priėmė į darbą sargui viršininką. Bet nėra kam buhalterijos vesti. Priėmė buhalterę. Nėra kam kadrų apskaitos vest. Priėmė personalo vadybininkę, po to, kad visus prižiūrėti- direktorių. Pastatė administracinį pastatą, lyg ir viskas gerai, bet organizacija pavadinimo neturi. Kreipėsi į ministeriją, ir gavo pavadinimą- „Tilto apsaugos departamentas“. Viskas gerai, bet staiga krizė. Gryžta direktorius iš ministerijos, ir sako: liepė išlaidas susimažinti, ką darysim? Susirinko visa administracija, apsvarstė taupymo galimybes, nubalsavo, ir atleido iš darbo sargą.

Ateina žmogus į banką ir mandagiai kreipiasi į konsultantą:
– Norėčiau užsiimti smulkiuoju verslu.
– Tai labai paprasta. Imkitės stambiojo verslo ir truputį palaukite, – atsako konsultantas.

Komentarai

  1. bajeriukai sako:

    Geri kriziniai anekdotai!!!