Kovo 16: Knygnešių diena – anekdotai apie Petriuką mokykloje

Kovo 16 švenčiama knygnešių diena. Prisimename ir gerbiame juos. Keli anekdotai apie mokyklą ir patį, patį „geriausią“ moksleivį Petriuką:

Mokytoja:
– Vaikai, kas pas jus šeimoje seniausias?
Onutė: močiutė…..
Joniukas: senelis….
Petriukas: pro-pro-pro-pro-pro-pro-proooosenelis.
Mokytoja: negali būti?!
Petriukas: ga-ga-ga-gaa

– Vaikai, kas yra egoistas? – klausia mokytojas.
– Egoistas – tai toks žmogus, kuris niekada negalvoja apie mane, – atsako Petriukas.

Muzikos mokytoja klausia Petriuko:
– Petriuk ar žinai šiuos žmones: Haidną, Mocartą, Bachą?
– Mokytoja, o ar Jūs žinot Vicką, Kiešą, Vladzką?
– Ne…
– Tai ko čia savo draugeliais gąsdinat?

– Archimedas, maudydamasis vonioje, sušuko – „Eureka“…
– Atsiprašau, – nutraukia Petriukas, – ką reiškia šis žodis?
– „Suradau“. Ir kaip manai, Petriuk, ką jis surado?
– Tikriausiai muilą!

– Išvardinkite man keturis naminius gyvūnus, – sako mokytoja.
– Šuo ir trys šuniukai, – žvaliai atsako Petriukas.

Petriukas klausia:
– Mokytoja, ar Ramusis vandenynas visada ramus?
– Ar negali paklausti ko nors protingesnio, – nepatenkinta mokytoja.
– Galiu. Tada pasakykit, nuo ko numirė Negyvoji jūra?

Mokytojas:
– Vaikai, atsistokite, kas save laikote kvailais!
Po kelių minučių atsistoja Petriukas.
Mokytojas:
– Petriuk, tai tu galvoji, kad esi kvailas?
– Ne… Bet nepatogu, kai jūs vienas stovite…

Tėvas Petriukui:
– Dvejetą išsitaisei?
– Taip!
– Nagi, parodyk.
– Štai!
– Petrai, na kas gi taip taiso dvejetus? Duokš tušinuką!

Mokytoja:
– Petriuk, kodėl tu vėl vėluoji į pamokas?
– Jūs gi man sakėte, mokintis niekada ne vėlu.

Kalbasi du mokiniai:
– Šiandien rašėme anatomijos kontrolinį darbą. Petriukas dvejetą gavo.
– Už ką?
– Už nusirašinėjimą. Mokytoja jį pagavo kai jis savo šonkaulius skaičiavo.