Kovo 14: skaičiaus Pi diena – anekdotai apie matematikus

skaicius-pi-3141

Kovo 14 dieną (03-14) viso pasaulio matematikai švenčia skaičiaus pi dieną. Mat tas skaičius apytiksliai lygus 3,14. Keli anekdotai apie matematikus ir jų draugus – fizikus, ekonomistus, inžinierius:

Užduotis: jaunuoliai sustoję prie vienos salės sienos, merginos stovi prie priešais esančios sienos.
Kas dešimt sekundžių jie įveikia pusę atstumo esančio tarp jų.
Klausimas: kada jie pasieks vieni kitus?
Matematikas: niekada.
Fizikas: po begalybės laiko.
Inžinierius: apytiksliai po 2 minučių jie bus pakankamai arti bet kokiems praktiniams užsiėmimams.

Loterija tai mokestis žmonėms, kurie blogai išmano matematiką.

Šeši studentai, 3 matematikai ir 3 ekonomistai pakviečiami į seminarą Vokietijoje, kelias nelabai tolimas, laiko yra, tad visi nutaria važiuoti traukiniu.
Matematikai perka 3 bilietus, ekonomistai perka 1 bilietą.
Kažkus pusiaukelėj įlipa kontrolė, ekonomistai greitai bėga ir užsidaro tualete. Kontrolierė pažymi matematikų ir visų keleivių bilietus, prieina prie tualeto – užrakinta, na, žinoma, viduj sėdi žmogus. Mandagiai pasibeldžia. Prasiveria durys, ekonomistai iškiša bilietą pro duris, kontrolė jį pažymi.
Visi laimingai pasiekia miestelį Vokietijoje, atsėdi seminarą, gerai pasitoosina, bet deja… laikas namo.
Matematikai perka 1 bilietą, ekonomistai bilieto neperka.
Vėl pusiaukelė, įlipa kontrolė. Matematikai skubiai užsirakina tualete. Ekonomistai pasibeldžia į tualeto duris, paima iškištą bilietą ir bėga į kitą vagoną

Anekdotai iš:  mifsa.lt, efsa.lt