Anekdotai apie narkomanus

Atskrenda du narkomanai į Australiją, išlipa iš lėktuvo ir staiga pamato kengūrą, ir vienas sako kitam:
– Na nieko sau, tu pagalvok kokios pas juos kanapes, jei tokie žiogai šokinėja!

Stovi du draugai narkomanai stotelėje. Vienas klausia:
– Koks autobusas atvažiuoja?
– Geltonas Petrai… geltonas…
– Ne! Koks numeris?
– Juodas.

– Padovanojam Putinui žiebtuvėlį!
– Jis nerūko.
– Padovanojam jam švarką su ananasų motyvais, žalias kelnes ir…
– Ir tu nerūkyk.

Troleibusas. Įlipa senutė ir kreipiasi į narkomaną:
– Jaunuoli, gal galėtumėt pažymėti talonėlį?
Narkomanas paima talonėlį, pasisuka žymėt, bet jo žvilgsnis užkliūva už kito keleivio jūreivio. Atsisuka atgal į moterėlę:
– Bobute, nieko nebus – mes laive.

Du narkomanai suvalgo konservus. Vienas narkomanas sako:
– Žinai, ką aš sugalvojau? Tu užlipk ant stogo ir šok į konservų dėžutę.
– Gerai.
Užlipa narkomanas ant stogo ir persigalvoja.
– Ai, nešoksiu.
– Kodėl?
– Nes kai aš šoksiu, tu patrauksi konservų dėžutę ir aš užsimušiu!

Eina narkomanas gatve, užkalbina kažkokį praeivį:
– Sakykit, o šiandien – ketvirtadienis?
– Ne, šiandien – antradienis.
– Sakykit, o gal tada vakar buvo ketvirtadienis?
– Ne, vakar buvo pirmadienis.
– O tai gal ryt bus ketvirtadienis?
– Ne, ryt bus trečiadienis.
– Velnias, o tai ką, ketvirtadienio išvis nebus?

Prieina abu prie troleibuso vairuotojo ir klausia:
– Dėdė, ar mane šis troleibuso maršrutas iki stoties nuveš?
– Nuveš, sūneli, nuveš.. – Užtikrina vairuotojas.
Kitas, pasilenkęs prie talonėlių langelio:
– O mane?..

Sėdi du vaikinukai kino teatre. Apsvaigę abu tokie… Apsirūkę… Ir jau tuoj bus rodomas filmas… Salėje ima lėtai lėtai gęsti šviesa. Lėtai lėtai… Ir kai šviesa užgęsta, vienas vaikinukas klausia kito:
– Klausyk, kaip jie ten taip su ta šviesa padaro a, kad ji taip lėtai lėtai lėtai gęsta ?
Antras atsako:
– Nu ką, paprasta, elektrikas nueina į skydinę, ir taip lėtai lėtai lėtai lėtai lėtai ima traukti iš rozetės kištuką su laidu, nu…

Kaimas, upės krantas… Saulutė leidžiasi. Ant upės kranto sėdi du apsirūkę draugeliai ir kaifuoja. Kažkur pasigirsta „Jeep Grand Cherokee“ riaumojimas, ir po kiek laiko privairuoja jis prie narkomanų. Iš džipo iššoka naujasis rusas:
– Vyrai, kur čia brasta, kur negilu, pravažiuoti galima? Yra?
Draugeliai choru:
– Va, tiesiog čia, kur stovi ir važiuok!
Naujas rusas įšoko i savo džipą ir pirmyn. Tik bul bul ir… paskendo džipas. Išplaukia jis vos ne vos į krantą visas piktas ir šlapias ir bėgte prie pūtikų.
– Jūs debilai, užmuši, kokia jums čia brasta!!!!!!!
– Nu baik tu, nesvaik, tik prieš pusvalandį šitoje vietoje žąsims gylis iki juosmens buvo… Rimtai, sėdėjom gi, patys matėm.

Sėdi du narkomanai virtuvėj, apsikabinę radiatorių, pučia, pliurpia, smagu gi. Pro durų plyšį įlenda šuo taksas ir ima iš savo dubens ėsti. Vienas iš jų susimastęs sako:
– Girdi, ar jo kojos ne per trumpos kartais? Mmm?
Kitas, irgi susimastęs po kurio laiko atsako:
– Hmmm… Na, kad ne… matai, grindis tai pasiekia…